News - July 2017

Et dialogmøde for naboerne

I Danmark er der i juni måned blevet afholdt et møde, hvor naboer kunne få information om Viking Link projektet. Det seneste danske møde blev afholdt for de nærmeste naboer til den planlagte omformerstation ved Revsing, som ligger i Vejen Kommune. Formålet med mødet var at orientere naboerne om det igangværende miljøvurderingsarbejde, også kaldt VVM undersøgelser, og at give beboerne plads til at drøfte deres bekymringer ved anlægget.