Godkendelser, Danmark

Energinet modtog i 2018 miljø- og plantilladelser til de dele af Viking Link, som skal etableres på dansk jord og havområde. Tilladelserne blev givet af disse myndigheder:

  • Miljøstyrelsen, som har ansvar for miljøbehandlingen af anlæggene på land.
  • Energistyrelsen, som har ansvar for miljøbehandlingen af søkablerne
  • Vejen Kommune, som har ansvar for plangrundlaget for omforstationen i Revsing.

Vi har lavet en folder, som kort beskriver de påvirkninger af miljøet og befolkningen, der kan forventes i forbindelse med de tekniske anlæg, som skal opføres på land. Folderen er baseret på VVM-redegørelsen for projektet. Hent folderen her

Du kan også hente alle dokumenter vedrørende Miljøstyrelsens VVM-behandling her.