Dokumenter

Informationsfolder for offentlighedens deltagelse i henhold til Infrastruktur-forordningen

Som grundlag for høring af offentligheden i de lande, som Viking Link projektet berører – Danmark, Tyskland, Holland og England - har parterne bag Viking Link udgivet en folder om projektet. Folderen beskriver hele anlægsprojektet, ligesom den redegør for de mulige påvirkninger, som anlægsdelene kan give anledning til. Hent folderen (maj 2016).

 

PCI Anmeldelse (marts 2016)

Godkendelsesbrev for PCI Anmeldelse (april 2016)

Concept for Public Participation (maj, 2016)

Godkendelsesbrev CfPP (maj, 2016)

Ikke-Teknisk Resume For krav vedrørende Infrastrukturforordningen (Juli 2017)

Viking Link, sammenfatning af miljøvurderinger (på engelsk) (Oktober 2017)