Høringer

Vi er forpligtet til at sikre, at lokale borgere, virksomheder og andre interessenter informeres om og inddrages i vores projekt, som det skrider frem.

Vi søger om tilladelser hos de lokale og nationale myndigheder. I forbindelse med godkendelsesprocesserne vil vi aktivt konsultere de lokalsamfund, som kan blive påvirket af projektet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Viking Link-teamet.

Ønsker du at kontakte projektet, så klik her.

 

Der vil komme flere informationer på hjemmesiden i takt med, at projektet skrider frem.