Viking Link er et forslag om en 1.400 MW elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem det britiske og danske eltransmissionssystem. Planen er at koble forbindelsen til det britiske elnet i stationen i Bicker Fen i Linconshire og stationen i Revsing i det sydlige Jylland. Projektet indebærer, at der skal bygges en omformerstation i hvert land, og at der skal lægges sø- og landkabler mellem de to omformerstationer. Viking Link, som bliver ca. 770 km lang, vil muliggøre udveksling af el mellem Storbritannien og Danmark. 

Forbindelsen kommer til at bestå af disse komponenter:

Nordsøen

  • Ca. 630 km søkabler baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem Storbritannien og Danmark. Søkablerne bliver gravet eller spulet ned i havbunden

Storbritannien

  • Landkabel baseret på jævnstrøm (HVDC) fra den engelske kyst til en omformerstation
  • Omformerstation, der ændrer strømmen mellem jævnstrøm og vekselstrøm
  • Landkabel baseret på vekselstrøm (HVAC) fra omformerstationen til National Grids eksisterende transformerstation i Bicker Fen i Lincolnshire
  • Nyt udstyr på den eksisterende transformerstation

Danmark

  • Landkabel baseret på jævnstrøm (HVDC) fra kysten i det vestlige Danmark til den nuværende 400 kV station i Revsing nær Vejen
  • Omformerstation, der ændrer strømmen mellem jævnstrøm og vekselstrøm
  • Nyt udstyr på den eksisterende 400 kV station i Revsing

 

Se principskitse af anlæggene her

 

Efter afslutningen af de seneste offentlige høringer i Storbritannien, har Viking Link projektet den 22. august 2016 bekræftet de foretrukne placeringer for en omformerstation og placeringen af hvor søkablerne kommer i land i Storbritannien.

Læs mere her (på engelsk).

Der blev afholdt offentlige høringer om mulige kabelruter og om design af omformerstationen i efterår 2016.

Få flere informationer her (på engelsk).

Energinet og National Grid Viking Link Ltd. har udgivet en informationsfolder om Viking Link, som beskriver projektforslaget og de mulige påvirkninger, som projektet kan give anledning til.

Hent folderen her (maj 2016).