Velkommen til Viking Link

 

Viking Link er en kommende (2023) kabelforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem Danmark og Storbritannien. Med sine 765 km bliver projektet verdens længste kabelforbindelse, med koblingspunkt til det danske og det engelske transmissionsnet via to højspændings-omformerstationer i henholdsvis Revsing i det sydlige Jylland, og Bicker Fen i det Nordøstlige England.

Projektet involverer opførelsen af de to omformerstationer, samt installationen af land- og søkabel imellem de to stationer, og begyndte sin anlægsfase i 2019. 

 

Viking Link vil gøre det muligt at udveksle grøn energi imellem de to lande, og vil når den står færdig kunne sikre elektricitet til op mod 1.4 millioner husholdninger. Forbindelsen kommer således til sikre bedre udnyttelse af vores energiressourcer, og til at spille en vigtig rolle i den danske og europæiske indsats for at fremsikre vores forsyningssikkerhed.

 

Byggeriet af Viking Link forbindelsen er godt på vej mod sin fuldførelse her i midten af 2023. Kablerne er allerede lagt i jorden på både engelsk og dansk side, søkablet er netop lagt og forbundet, og omformerstationerne står også nærved færdige. Når vi i løbet af 2023 bliver vi færdige med at installere alt teknikken skal anlægget igennem et omfattende testprogram førend det forventes at sættes i drift 31 december 2023.

 

Om Viking Link