Søkablets rute

Viking Link kommer til at bestå af ca. 630 km undersøiske jævnstrøm højspændingskabler, som fører gennem de eksklusive økonomiske zoner af Danmark, Holland, Tyskland og Storbritannien i Nordsøen. Omkring 210 km af dette undersøiske kabel kommer til at være i dansk farvand.

I marts 2016 blev havbundsundersøgelser foretaget, startende i dansk farvand, gennem tysk og hollandsk farvand og til sidst afsluttet i Storbritannien. Undersøgelsen bestod af geofysiske, geotekniske og andre relevante undersøgelser for at sikre at alle mulige indflydelser på miljøet bliver undersøgt. I løbet af undersøgelserne var Energinet og National Grid Viking Link (NGVL) i løbende kontakt med alle relevante myndigheder og berørte parter for at holde alle opdateret på aktiviteterne i området. Undersøgelserne er afsluttet og den undersøiske kabelrute mellem Danmark og Storbritannien er blevet identificeret efter talrige undersøgelser og høringer af relevante interessenter, nationale myndigheder og andre organisationer. 

En rapport for mulige påvirkninger af miljøet er også blevet lavet, for at kunne klarlægge potentielle fysiske og biologiske indvirkninger og indflydelse på mennesker.

Rapporten er del af tilladelsesansøgningen for den danske del af projektet til søs, som er blevet afleveret til Energistyrelsen af Energinet.

Ansøgningen er blevet behandlet og er blevet godkendt af myndighederne.

Der er også blevet afleveret ansøgninger for tilladelser til anlægsprojektet til søs til følgende myndigheder:

  • Storbritannien: Marine Management Organisation (MMO).
  • Tyskland: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
  • Holland: Ministry of Economic Affairs

Energinet og NGVL vil fortsat inddrage relevante myndigheder og diskutere vores projektforslag med interessenter i alle fire lande.

 

Relevante links: