Latest news

Et dialogmøde for naboerne

I Danmark er der i juni måned blevet afholdt et dialogmøde, hvor naboer og andre interesserede kunne få information om Viking Link projektet.

 

Det seneste danske borgermøde blev afholdt for de nærmeste naboer til den planlagte omformerstation ved Revsing, som ligger i Vejen Kommune. Formålet med mødet var at orientere naboerne om det igangværende miljøvurderingsarbejde, også kaldt VVM undersøgelser, og at give beboerne plads til at drøfte deres bekymringer ved anlægget. 

 

Størst fokus blev lagt på at informere og tale om de forventelige visuelle påvirkninger ved Revsing omformerstation, da det ikke vil kunne undgås at omformerstationen vil være synligt i området. Derfor drøftede mødedeltagerne og repræsentanter fra Energinet samt Vejen Kommune hvordan der kan arbejdes med facadebeklædning, hvordan landskabet kan udformes og hvordan afskærmende beplantning også kanvil være til glæde for beboerne i området.

 

Næste skridt

I samarbejde med Vejen Kommune og Miljøstyrelsen, som er myndighederne der tager stilling til hhv. lokalplan og VVM-redegørelsen, arbejder Viking Link projektgruppen videre med de input og overvejelser som blev drøftet til på mødet. Lokalplanen forventes at blive fremlagt for byrådet i efterår 2017. Herefter vil VVM-redegørelsen samt forslag til lokalplanen offentligøres i 8 uger, inden projektet kan få tilladelse til at bygge omformerstationen i Revsing.