Energi over grænser

Danmark og resten af verden er midt i en grøn omstilling, hvor der hurtigst muligt skal indpasses meget mere vedvarende energi fra sol og vind i vores energisystemer. Det er nødvendigt for at sikre både vores klima, vores forsyningssikkerhed og energi, som er til at betale.

For at imødekomme dette behov, bygger vi i de kommende år blandt andet en energiø, flere havvindmølleparker, solcelleparker og meget andet i Vestdanmark og i Nordsøen.

Den megen ekstra grønne energi skal kunne samles op, hvor den produceres, og transporteres ud over store afstande, også over landegrænser. Det er nødvendigt, fordi el fra vindenergi endnu ikke kan lagres, så når det fx blæser kraftigt i Danmark, skal den store mængde vindenergi kunne udnyttes bedst muligt. Samtidig er produktionen af vindenergi på dansk jord så konkurrencedygtig, at vi kan sælge den overskydende produktion til vores nabolande og dermed gøre grøn energi til en god forretning for Danmark. Omvendt når det er vindstille i Danmark, skal forbrugerne herhjemme kunne dækkes ind og forsynes med grøn energi fra lande hvor det blæser. 

Det system kræver, at der er stærke og fleksible forbindelser til transport af vores energi, også over landegrænser, for på den måde at kunne udnytte energien bedst muligt.

 

Viking Link og andre internationale elforbindelser skaber altså en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig energiforsyning og øget forsyningssikkerhed.

Viking Link kommer derfor til at spille en vigtig rolle i den danske og europæiske indsats for at fremsikre vores forsyningssikkerhed i forhold til energi.