Offentlige høringer i andre lande

Offentlige høringer i Storbritannien

Viking Link har afholdt den første og anden offentlige høringsrunde i Storbritannien. De modtagne tilbagemeldinger har medvirket til den fortsatte udvikling af projektet.

Inden ansøgningerne for byggetilladelserne i Storbritannien blev indsendt, afholdt Viking Link fire Informationsmøder i juni 2017. Formålet med møderne var at få en dialog om ansøgningsforslagene med den lokale befolkning.

Byggetilladelsesansøgningerne for Storbritannien blev afleveret den 24. august 2017. Fire individuelle ansøgninger blev afleveret til de respektive regionale myndigheder.

Ansøgningen for tilladelsen til søs blev afleveret til Marine Management Organisation (MMO). MMO afholder en formel høringsrunde inden en endelig beslutning for tilladelsesansøgningen bliver truffet.

For mere information se her (på engelsk).

Informationsfolderen for Viking Link (på engelsk) er tilgængelig her.

 

Offentlige høringer i Tyskland

Den første høringsrunde sluttede i august 2016. I august 2017 var relevante interessenter og myndigheder inviteret til et møde.

Den endelige ansøgning for installationsarbejdet der ønskes udført til søs i tysk farvand er blevet afleveret.

Se her for mere information på tysk. 

Viking Links Informationsfolder (på tysk) er tilgængelig her.

 

Offentlige høringer i Holland

Den første offentlige høringsrunde sluttede i august 2016. Se her for mere information på hollandsk.  

Den endelige ansøgning for installationsarbejdet der ønskes udført til søs i hollandsk farvand er blevet afleveret i august 2017. En offentlig høring vil finde sted når ansøgningen er blevet godkendt.

Informationsfolderen for Viking Link (på hollandsk) er tilgængelig her.