Viking Link-projektet blev i november 2015 optaget på EU’s såkaldte PCI-liste, som er energi infrastrukturprojekter af særlig vigtighed for integrationen af de europæiske energimarkeder. 

PCI'er reguleres under Forordning nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energi infrastruktur, omtalt som TEN-E-Forordningen.

Yderligere information om PCI findes på EU-kommissionens hjemmeside http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm

TEN-E-Forordningen skal sikre en rettidig sammenkobling af Europas energisystemer, og den bidrager til at strømline og forenkle myndighedstilladelser på tværs af grænser.

Følgende myndigheder vil være ansvarlige for at koordinere tilladelsesprocessen under infrastrukturforordningen:

Storbritannien

  • Department of Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) også kendt som the Department of Energy and Climate Changes (DECC)
  • Marine Management Organisation (MMO) 

Hent manualen "Department for Energy and Climate Change Manual of Procedures for TEN-E projects" på https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311184/uk_man  

Danmark

  • Energistyrelsen

Hent Energistyrelsens håndbog for PCI-projekter på 

http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/pci-projekter-faelles-europaeisk-interesse 

Holland

  • Ministry of Economic Affairs (MEA)
  • Rijkswaterstaat (ministerie for infrastruktur og miljø) 

Læs den hollandske proces for PCI-projekter (på hollandsk) 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten-van-europees-belang

Tyskland

  • Bundesnetzagentur  
  • Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
  • Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Læs den tyske proces for PCI-projekter (på tysk/engelsk) http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagentur/Internationales/Energie/PCI/pci-node.html

Viking Link har indsendt følgende dokumenter til Energistyrelsen i overensstemmelse med Infrastrukturforordningen for PCI projekter: 

PCI Anmeldelsen blev indsendt i marts 2016. Formålet med dette dokument var at indgive formel anmeldelse af projektet ifølge artikel 10)(1)(a) af Infrastrukturforordningen. Energistyrelsen har officielt anerkendt anmeldelsen, og at projektet var modent nok til at påbegynde tilladelsesprocessen jf. Artikel 10)(1)(a). 

PCI Anmeldelse (marts 2016)

Godkendelsesbrev for PCI Anmeldelse (april 2016)

Koncept for offentlighedens deltagelse blev indsendt i maj  2016. Formålet med dette dokument var at give de nødvendige oplysninger for at imødekomme kravene for høringer i Danmark. Energistyrelsen har meddelt, at konceptet officielt er blevet godkendt.

Concept for Public Participation (maj, 2016)

Godkendelsesbrev CfPP (maj, 2016)

Læs mere om indberetninger i Storbritannien, Tyskland og Holland.