Latest news

Viking Link planlagt til idriftsættelse i 2023

I august 2017 ansøgte NGVL og Energinet de relevante myndigheder om miljø- og plantilladelse til Viking Link. I løbet af 2018 fik projektet hovedparten af de nødvendige tilladelser. De resterende tilladelser forventer vi i 2019.

 

Miljøstyrelsen godkendte i 2018 de dele af Viking Link, der skal etableres på dansk landjord. I Storbritannien godkendte tre af de fire berørte lokale planlægningsmyndigheder enstemmigt NGVLs ansøgninger tidligere i år. I East Lindsey afviste distriktsrådet ansøgningen i juni 2018. NGVL har appelleret denne afgørelse, og der forventes en afgørelse i begyndelsen af ​​2019.

For tre af de fire territorialfarvande, som Viking Link går igennem, er der givet tilladelser til offshore-kablet. Ansøgningen vurderes af den godkendende myndighed i Tyskland, og vi forventer, at godkendelsen vil være på plads senere i 2018.

Energinet og NGVL fortsætter med at arbejde sammen med lokale myndigheder, grundejere, virksomheder og interessegrupper.

 

Se den opdaterede tidsplan for Viking Link.