Latest news

Dansk energi-, forsynings- og klimaminister godkender investeringen i Viking Link

Den danske energi-, forsynings- og klimaministeren har godkendt Energinets investering i Viking Link. Godkendelsen blev den 25. oktober 2017 modtaget sammen med investeringsgodkendelsen til to andre projekter, der skal udvide det danske eltransmissionsnet.

Viking Link, som er et forslag om en 770 km lang forbindelse mellem det danske og britiske elnet, bliver udviklet i et samarbejde mellem Energinet og National Grid Viking Limited (NGVL). Elforbindelsen vil være en samfundsøkonomisk fordel for begge lande. Investeringsgodkendelsen er et vigtigt skridt mod omstillingen til grøn energi idet Viking Link vil muliggøre en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi. Projektet vedrører både arbejde til lands og til vands og går igennem dansk, tysk, hollandsk og britisk farvand. Når alle miljø- og plantilladelser er på plads, tager projektpartnerne i foråret 2018 den endelige investeringsbeslutning, og planen er, at elforbindelsen sættes i drift i 2022. Energinet og NGVL fortsætter med at inddrage relevante myndigheder og interessenter i de fire involverede lande.

Læs mere om investeringsgodkendelsen i Energinets pressemeddelelse.