Latest news

Første spadestik på Revsing Omformerstation

Mandag den 10. august tog Energinet hul på arbejdet med at bygge den nye omformerstation i Revsing ved Vejen. Omformerstationen bliver en del af elforbindelsen Viking Link, som skal forbinde elsystemerne i Danmark og Storbritannien.

Til at tage første spadestik var Vejens borgmester, Egon Fræhr, og Energinets bestyrelsesformand, Lars Barfoed, mødt frem. Derudover var en række samarbejdspartnere og nogle af stationens naboer også mødt op for at tage del i markeringen.

 

Import og eksport af sol- og vindenergi

Påbegyndelsen af arbejdet med omformerstationen er én af de første store milepæle i projektet med at bygge udlandsforbindelsen, Viking Link – en elforbindelse, som skal forbinde elsystemerne i Danmark og Storbritannien, for at vi i fremtiden bedre kan udnytte vind- og solenergi i den grønne omstilling. Og netop dette var omdrejningspunktet for formandens tale, som satte ord på, hvorfor vi har brug for udlandsforbindelser i det hele taget.

”For at nå i mål med den grønne omstilling, kræver det, at vi spiller på alle tangenter. Der skal selvfølgelig produceres mere grøn energi, men det er lige så vigtigt, at vi kan transportere den hen til de steder, hvor den kan bruges. Med en udlandsforbindelse som Viking Link kan vi eksportere sol- og vindenergi, når der er overskud – og importere grøn energi på de dage, hvor der f.eks. er vindstille,” - sagde formand for Energinets bestyrelse, Lars Barfoed. Samtidig takkede han for den store indsats og det gode, lokale samarbejde, som projektet i Revsing er blevet mødt med fra naboer, over kommunens folk, til de arkæologer, som har stået for udgravningen.

Den grønne omstilling er synlig i landskabet

Også Vejens borgmester, Egon Fræhr, lagde vægt på det gode samarbejde og ikke mindst kommunens vilje til at bakke op om den grønne omstilling, som Viking Link er en del af. Samtidig pegede borgmesteren på synligheden af den grønne omstilling:

”Grøn omstilling med f.eks. vindmøller og solcelleanlæg kommer til at kunne ses i landskabet, men det gør den nødvendige el-infrastruktur som el-ledninger og el-anlæg også. Den nye station i Revsing er et godt eksempel på dette. Revsing Omformerstation bliver en af de største og højeste bygninger i Vejen Kommune”, - sagde han og lagde ved samme lejlighed vægt på de løsninger, som Energinet og Vejen Kommune sammen er nået frem til. Her nævnte han bl.a. planer for beplantning, terrænændringer og ikke mindst den kommende stations design, som tilsammen skal mindske generne fra stationen – noget som selvfølgelig lå borgmesteren meget på sinde.

”Alle får gavn af de grønne løsninger, men det er lokalbefolkningen, der i dagligdagen skal være naboer til konverterstationen. Det har derfor været vigtigt for Vejen Kommune, at naboerne i området får den bedst mulige løsning med så få gener som muligt”, - sagde borgmesteren og afsluttede med bemærkningen:

”Det bliver spændende at følge opførelsen af bygningen og se, hvordan den kommer til at se ud, når den er helt færdig. Måske bliver Revsing Omformerstation et nyt vartegn for Vejen Kommune”.

Med første spadestik veloverstået kan arbejdet med at bygge stationen nu for alvor gå i gang.