Latest news

Første offentlige høring om Viking Link i Danmark går i gang

I høringsfasen, som også kaldes idefasen, kan berørte borgere, virksomheder, interesseorganisationer, berørte myndigheder og andre interessenter komme med forslag til projektet eller til mulige miljøpåvirkninger, der bør analyseres og belyses i VVM-processen. Idefasen varer til den 28. juni 2016.

Naturstyrelsen er myndighed for de landbaserede dele af Viking Link, som skal etableres på dansk jord.

I forbindelse med idefasen har Naturstyrelsen publiceret en folder, som kort beskriver de anlæg, der skal etableres på dansk jord, og interessenternes mulighed for at komme med forslag i VVM-processen. Folderen kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside her.

For at give interessenterne de bedste forudsætninger for at komme med forslag til projektet og den videre planlægning, inviterer Viking Link’s danske bygherre Energinet.dk til informationsmøder:

Vejen

Sted: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen

Tid: 13. juni kl. 19-21

Mødeform: Oplæg fra Energinet.dk og Naturstyrelsen, informationsstande med mulighed for at tale med medarbejdere fra Energinet.dk og Naturstyrelsen, debat i plenum.

Varde

Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.

Tid: 14. juni 2016, kl. 14-20

Mødeform: Kom når det passer dig mellem kl. 14 og 20. Informationsstande med mulighed for at tale med medarbejdere fra Energinet.dk.

 

Vigtigt projekt for Europa

Viking Link er optaget på Europa-Kommissionens liste over projekter af særlig interesse – Project of Common Interest (PCI) – fordi den nye elforbindelse vil forbedre muligheden for at skabe et fælles europæisk elmarked. Som PCI-projekt reguleres Viking Link i henhold til forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den trans-europæiske energiinfrastruktur, benævnt ”infrastruktur-forordningen”.

I den forbindelse og som grundlag for høring af offentligheden i de lande, som Viking Link projektet berører – Danmark, Tyskland, Holland og England - har parterne bag Viking Link udgivet en folder om projektet. Folderen beskriver hele anlægsprojektet, ligesom den redegør for de mulige påvirkninger, som anlægsdelene kan give anledning til. Folderen kan hentes her.