News - September 2017

Viking Link afleverer ansøgningerne for tilladelserne til anlægsarbejdet til søs

Viking Links ansøgninger for tilladelserne til anlægsarbejdet til søs er blevet afleveret til de respektive nationale myndigheder i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Holland. En officiel høring igangsættes inden en endelig beslutning tages.

Viking Link: Energinet inviterer til informationsmøder

Planlægningen af den dansk-britiske elforbindelse Viking Link er nu nået et skridt videre. Forslaget for lokalplanen for omformerstationen i Revsing er nu blevet godkendt af byrådet i Vejen Kommune. VVM-redegørelsen og miljøvurdering samt forslag til lokalplanen er sendt til høring.