News - June 2017

Viking Link informationsmøder i Storbritannien blev afsluttet

Projektet takker alle deltagere, der besøgte de offentlige informationsmøder i Storbritannien i juni måned. Ansøgningerne til de relevante myndigheder afleveres i Storbritannien i løbet af sommeren 2017.

Viking Link afholder informationsmøder i Storbritannien

Informationsmøderne afholdes inden projektet afleverer ansøgninger til de lokale myndigheder i Storbritannien.