Latest news

Viking Link opnår CEF bevilling

Torsdag den 28. april 2016 indsendte Regulation & Government Funding teamet støtte til EU Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

Indsendelsen af ansøgningen involverede at indsamle underskrifter fra de fire lande som kablets rute krydser (Storbritannien, Danmark, Holland og Tyskland). Ansøgningen blev indsendt gennem fremragende engagement mellem projektpartnerne, National Grid og Energinet.dk.

INEA har udsendt en meddelelse om, at budgettet på €200 mio. for denne indkaldelse af projektforslag var overskredet med €157 mio. Dette understreger den konkurrenceprægede proces Viking Links ansøgning var en del af under den tre måneder lange vurdering.

Den endelige beslutning fra INEA om tildeling af støtte til Viking Link er blevet modtaget og ansøgningen om støtte til omkostninger på den endelige projektudvikling blev godkendt fredag den 15. juli 2016.

Denne beslutning betyder, at Viking Links endelige udviklingsomkostninger vil blive samfinansieret af EU.