Latest news

Viking Link har afsluttet havbundsundersøgelser i Nordsøen

Viking Link har afsluttet havbundsundersøgelser på den 620 km lange kabelrute mellem Storbritannien og Danmark.  

Undersøgelserne begyndte I marts 2016 i det danske farvand gennem den sydlige del af Nordsøen. Herefter fortsatte undersøgelserne i det tyske, hollandske og engelske farvand.

Fra marts til september 2016 har flere skibe lavet geofysiske, geotekniske og bentiske undersøgelser samt opmålt eksisterende ledninger, som skal krydses langs den 620 km lange foreslåede rute i Nordsøen.

Arbejdet blev udført af Fugro Survey BV, søopmålingsfirma, og af begge projektpartnere.

De indsamlede prøver og data blev analyseret og vurderet. Resultaterne af undersøgelserne vil hjælpe til at forstå havbundens natur og projektets påvirkning fra et miljømæssigt og ingeniørteknisk perspektiv. Derudover hjælper resultaterne til at identificere et passende design af kablerne og de tekniske aspekter såsom hvor dybt der skal graves i havbunden og bestemmelse af en foretrukket rute for søkablerne mellem Storbritannien og Danmark.

Havbundsundersøgelserne og Environmental Impact Assessments (EIA) udgør en del af ansøgningen som skal indsendes I andet kvartal af 2017 til Marine Management Organisation (MMO), som er Viking Links nationale kompetente myndighed for projektet i Storbritannien, Tyskland, Holland og Danmark.

Med over 93.000 arbejdstimer brugt på over 5700 km geofysiske undersøgelser og ingen tabt arbejdstid pga. arbejdsskader, har havbundsundersøgelserne været en success og i overensstemmelse med den nuværende proces for at opnå endelig investeringsbeslutning i 2018.