Latest news

Viking Link bekræfter foretrukket rute af nedgravede kabler i Storbritannien

I september og oktober 2016 holdte vi høringer i Storbritannien om to mulige kabelruter (lilla og orange) for de nedgravede kabler mellem ilandføringspunktet og omformerstationen i Lincolnshire, Storbritannien.

Efter nøje overvejelser af al modtaget feedback samt information om miljø og teknik har projektet valgt den lilla rute som den foretrukne rute.

I høringsfasen spurgte vi også ind til meninger om designet af omformerstationen. Vi videregiver feedback om dette til den lokale planmyndighed som en del af vores projektansøgning i Storbritannien.

Vi takker alle som deltog og som gav feedback.

For mere information om hvordan vi valgte den lilla rute se venligst UK Onshore Scheme: Preferred Cable Route Corridor Report. Detaljer og spørgsmål stillet i høringsfasen og hvordan vi brugte disse kan findes i vores UK Onshore Scheme: Phase 2 Consultation Feedback Report (Vol 1 – Introduction and Approach, Vol 2 – Feedback, Vol 3 - Appendices).

Læs mere om valget af kabelruten (på engelsk) her.