Latest news

Tidspunkt for investeringsbeslutning udskudt

Projektpartnerne Energinet og National Grid havde oprindeligt planlagt at træffe projektets endelige investeringsbeslutning i Marts 2018.

Projektpartnerne har dog besluttet at udskyde denne beslutning indtil der er mere klarhed over de britiske plantilladelser. Tilladelserne er grundlaget for etableringen af de tekniske anlæg til søs og på land. Idet underskrivelsen af kabel og konverter kontrakter var planlagt til at finde sted til sommer, vil forsinkelsen også påvirke underskrivelsen af disse. Idriftsættelsen af Viking Link, som oprindeligt var planlagt til udgangen af 2022, vil også blive påvirket.

Projektpartnerne er i øjeblikket i gang med at revidere tidsplanen og regner med at have den reviderede plan klar sidst i april 2018.