Latest news

Grundlag for at anlægge Viking Link på plads

Viking Link – den kommende elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien – har nået en ny og vigtig milepæl. Projektpartnerne, National Grid og Energinet, har indgået en såkaldt Joint Ownership and Operations Agreement (JOOA). Aftalen er grundlaget for, at projektet kan tage skridtet fra udviklings- til etableringsfasen. 

I løbet af de kommende måneder vil Energinet og National Grid arbejde videre på at indgå aftaler med de lodsejere, som skal lægge jord til landkablerne. På dansk jord kommer kablet til at gå mellem Blåbjerg på vestkysten og Revsing ved Vejen. Samtidig fortsætter forhandlingerne med de leverandører, der har afgivet tilbud på de 625 km søkabel, 143 km landkabel og de to konverterstationer i henholdsvis Revsing og Bicker Fen i Storbritannien. Forventningen er, at kontrakterne bliver tildelt i løbet af 2. kvartal 2019.

Ejerskabet af Viking Link fordeles med 50 pct. til hver part. Den samlede værdi af elforbindelsen beløber sig til ca. 2 milliarder euro.

Viking Link sættes i drift i slutningen af 2023.

 

Fra højre mod venstre

Forreste række: Henrik Riis (EN), Andrew McIntosh (NG), Søren Damsgaard Mikkelsen (EN),

Miderste række: Terry McCormick (NG), Charlotte Lund (EN), Zoe Morrissey (NG), Zac Richardson (NG)

Bageste række:  Klaus Storgaard (EN), Jon Butterworth (NG), Torben Glar Nielsen (EN), Henrik Farmann (EN).

 

EN = Energinet

NG = National Grid