Latest news

Borgere og lodsejere deltog i informationsmøder om Viking Link

Sidst i oktober 2017 afholdt Viking Link to informationsmøder i hhv. Vejen og Varde, hvor borgere, lodsejere og andre berørte parter var inviteret til at komme forbi og høre nærmere om projektet og få mulighed for at få svar på deres spørgsmål omkring projektet, som for eksempel lodsejerforhandlinger, anlægsarbejdet og den planlagte omformerstation.

Informationsmøderne blev afholdt i forbindelse med offentlighedsfasen for VVM-redegørelsen og det offentliggjorte forslag til lokalplanen.

Møderne var godt besøgt og i løbet af dagen deltog omkring 40 borgere og lodsejere i Varde og omkring 35 i Vejen.

Høringsfasen afsluttes i november, hvorefter Vejen Kommune og Miljøstyrelsen behandler de indkomne høringssvar og forbereder den endelige vedtagelse af hhv. lokalplanen og VVM-tilladelsen for Viking Link projektet. Dette forventes at være klar til januar 2018. Den endelige investeringsbeslutning for Viking Link træffes af Energinet og National Grid Viking Link (NGVL) i marts 2018.