Latest news

Anden fase af høringer i Storbritannien er afsluttet

Al feedback som blev modtaget i høringsperioden vil blive inddraget i beslutningsprocessen, når der skal vælges den mest hensigtsmæssige kabelrute mellem omformerstationen og ilandføringspunktet samt designet af omformerstationen i Storbritannien.

For mere information klik her (på engelsk)