Viking Link udvikles af National Grid via National Grid Viking Link Limited og andre datterselskaber, og Energinet, det systemansvarlige transmissionsselskab i Danmark.

National Grid/National Grid Viking Link Ltd

National Grid Viking Link Limited er det selskab, som National Grid har dannet til at gennemføre Viking Link-projektet. Selskabet er juridisk adskilt fra andre National Grid-selskaber. National Grid Plc ejer og driver gas- og elinfrastrukturen i Storbritannien og i det nordøstlige USA. I Storbritannien driver National Grid de systemer, der leverer gas og el til hele landet. I det nordøstlige USA leverer selskabet el direkte til millioner af forbrugere. Selskabet har en central position i energisystemet.

National Grid har to elforbindelser til udlandet. Interconnexion France-Angleterre (IFA) forbinder Storbritannien og Frankrig og BritNed forbinder England og Holland.

I samarbejde med projektpartnere udvikler National Grid endnu en elforbindelse mellem Storbritannien og Europa. Vores nuværende projektportefølje omfatter Nemo Link, en planlagt elforbindelse til Belgien, Interconnexion France-Angleterre 2 (IFA2) til Frankrig og NSN Link til Norge, som vil være verdens længste søkabel, når det står færdig.

Klik her for yderligere informationer om National Grid.

Energinet

Energinet er en selvstændig, offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi ejer og driver det overordnede el- og naturgasnet i Danmark og har ansvaret for sikker energi til landets borgere, virksomheder og institutioner – nu, i morgen og i årene fremover.

Gennem internationale, markedsbaserede løsninger og samarbejde på tværs af energisektorens værdikæde stræber vi efter at opnå balance i et bæredygtigt energisystem med stigende mængder vedvarende energi. Energinet har 10 elforbindelser til udlandet og har drevet HVDC-udlandsforbindelser siden 1965.

Flere elektriske udlandsforbindelser er et vigtigt strategisk mål for Energinet, da de muliggør en effektiv integration af dansk vindkraft og bidrager til at sikre, at det danske samfund drager størst mulig nytte af investeringerne i vindkraft. I samarbejde med TSO'er fra nabolande er Energinet i gang med at udvikle yderligere elforbindelser til Tyskland og Holland.

For yderligere information om Energinet klik her.