Projektpartnere

Viking Link udvikles af National Grid via National Grid Viking Link Limited og andre datterselskaber, og Energinet, det systemansvarlige transmissionsselskab i Danmark.

National Grid/National Grid Viking Link Ltd

National Grid Viking Link Limited er det selskab, som National Grid har dannet til at gennemføre Viking Link-projektet. Selskabet er juridisk adskilt fra andre National Grid-selskaber. National Grid Plc ejer og driver gas- og elinfrastrukturen i Storbritannien og i det nordøstlige USA. I Storbritannien driver National Grid de systemer, der leverer gas og el til hele landet. I det nordøstlige USA leverer selskabet el direkte til millioner af forbrugere. Selskabet har en central position i energisystemet.

 

National Grid har for nylig idriftsat elforbindelsen Nemo Link til Belgien og arbejder sammen med partnere for at udvikle yderligere elforbindelser mellem Storbritannien og Europa. Interconnexion France-Angleterre 2 (IFA2) til Frankrig er i øjeblikket under etablering. NSL-forbindelsen til Norge er også under etablering og forventes at blive sat i drift i 2021.

 

Klik her for yderligere informationer om National Grid.

Energinet

Energinet er en selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet. Virksomheden ejer og driver det overordnede el- og naturgasnet i Danmark og har ansvaret for sikker energi til landets borgere, virksomheder og institutioner – nu, i morgen og i årene fremover.

Gennem internationale, markedsbaserede løsninger og samarbejde på tværs af energisektorens værdikæde stræber vi efter at opnå balance i et bæredygtigt energisystem med stigende mængder vedvarende energi. Energinet har 10 elforbindelser til udlandet og har drevet HVDC-udlandsforbindelser siden 1965.

Flere elektriske udlandsforbindelser er et vigtigt strategisk mål for Energinet, da de muliggør en effektiv integration af dansk vindkraft og bidrager til at sikre, at det danske samfund drager størst mulig nytte af investeringerne i vindkraft. I samarbejde med TSO'er fra nabolande er Energinet i gang med at udvikle yderligere elforbindelser til Tyskland og Holland.

For yderligere information om Energinet klik her.