Der skal bruges ca. 630 km søkabel til Viking Link.

Vi samarbejder med relevante interessenter, nationale myndigheder og andre organisationer, som kan hjælpe os med at identificere kablets ruter til vands og til lands i Storbritannien og Danmark.

Vi sikrer, at alle miljøpåvirkninger bliver vurderet, at der bliver udført undersøgelser af kabelstrækningen, og at der bliver udført detaljerede offshore opmålinger for at finde den optimale strækning.

Søkablet vil passere gennem hollandsk og tysk farvand, og Energinet.dk og National Grid vil drøfte projektet med disse landes myndigheder og rådføre sig med borgerne.

Havbundsundersøgelserne begyndte i dansk farvand i midten af marts 2016. Herfra fortsættes undersøgelserne til tysk, hollandsk og til slut engelsk farvand.