Der skal bruges ca. 630 km søkabel til Viking Link, som også vil passere gennem hollandsk og tysk farvand.

Kablets rute mellem Danmark og Storbritannien er blevet besluttet i samarbejde med relevante interessenter, nationale myndigheder og andre organisationer.

Havbundsundersøgelserne er afsluttet. Undersøgelserne begyndte i marts 2016 i det danske farvand gennem den sydlige del af Nordsøen. Herefter fortsatte undersøgelserne i det tyske, hollandske og engelske farvand.

Energinet og National Grid drøfter løbende projektet med disse landes relevante myndigheder og rådfører sig med borgerne.

Havbundsundersøgelserne bestod af geofysiske, geotekniske og andre relevante undersøgelser, for at sikre at alle miljøpåvirkninger bliver vurderet, at der bliver udført undersøgelser af kabelstrækningen, og at der bliver udført detaljerede offshore opmålinger for at finde den optimale strækning.

Resultaterne af undersøgelserne udgør en del af ansøgningen til Marine Management Organisation (MMO), som er Viking Links nationale kompetente myndighed for projektet i Storbritannien, Tyskland, Holland og Danmark.