I Danmark videreføres søkablet som et kabelanlæg på land, der tilsluttes det eksisterende danske elnet gennem et omformeranlæg, der etableres i Energinets 400 kV-station i Revsing ved Vejen.


Anlægsarbejdet på land omfatter:

  • Nedgravning af ca. 75 km jævnstrømskabler mellem ilandføringspunktet for søkablet ved Blåbjerg og omformerstationen i Revsing
  • Etablering af en omformerstation, der omformer jævnstrøm til vekselstrøm og vice versa ved den eksisterende højspændingsstation i Revsing

Forslaget til kabelruten er fastlagt ud fra en vurdering af, hvor de mulige indvirkninger på miljøet og befolkningen er mindst. Herudover indgår en teknisk og økonomisk vurdering af den foreslåede kabelrute.

Kabelrute på land i Danmark

Hent større, zoombart kort her

 

Omformerstationen i Revsing

Omformerstationen placeres i Revsing, fordi den eksisterende koblingsstation er et solidt og centralt tilslutningspunkt i det danske eltransmissionsnet. Nettet er på dette sted stærkt og kan håndtere den store effekt, der løber til og fra Viking Link.

 

Tilladelser fra myndigheder

Projektet har modtaget tilladelser fra Miljøstyrelsen og Energistyrelsen til de anlæg, der skal etableres på land og til søs i Danmark. Desuden har Vejen Kommune vedtaget et tillæg til kommuneplanen samt den endelige lokalplan for omformerstationen i Revsing.

 

Anlægsarbejde til lands i Storbritannien

National Grid Viking Link har gennemført forskellige undersøgelser og høringer med diverse interessentgrupper i Storbritannien for at identificere det foretrukne sted hvor kablet skal føres i land, såvel som placeringen for omformerstationen og den planlagte kabelrute til lands. Disse er alt sammen del af den såkaldte britiske ”Viking Link Onshore Scheme”.

National Grid Viking Link Limited (NGVL) har afleveret ansøgningerne for de relevante planlægningsmyndigheder for landdelen i Storbritannien.

Mere information om anlægsarbejdet til lands kan læses her (på engelsk).

Anlægsarbejde til lands i Tyskland og Holland

Viking Link elforbindelsen går igennem den tyske og hollandske eksklusive økonomiske zone i Nordsøen. Der vil ikke være anlægsarbejde for Viking Link til lands i Tyskland eller Holland.

 

Relevante links: