Første offentlighedsfase

Offentlige høringer i Danmark

Mellem den 29. maj og 28. juni 2016 kunne borgere, virksomheder, interesseorganisationer, berørte myndigheder og andre interessenter komme med forslag til projektet eller til mulige miljøpåvirkninger, der bør analyseres og belyses i VVM-processen.

Naturstyrelsen er myndighed for de landbaserede dele af Viking Link, som skal etableres på dansk jord.

Informationsmøder

Energinet holdt to informationsmøder: I Vejen den 13. juni 2016 og i Varde den 14. juni 2016.

Naturstyrelsens debatoplæg

Naturstyrelsen har publiceret et debatoplæg. Oplægget beskriver de anlæg, der skal etableres på dansk jord, og interessenternes mulighed for at komme med forslag i VVM-processen.

Hent folderen på Naturstyrelsens hjemmeside.

Landkablets placering

Hent kort, der viser foreslået projektområde for landkablet ved den første høringsrunde i Danmark.

Informationsfolder om Viking Link

Parterne bag Viking Link har udgivet en folder om projektet som grundlag for høring af offentligheden i de lande, som Viking Link projektet berører – Danmark, Tyskland, Holland og England.

Folderen beskriver hele anlægsprojektet, ligesom den redegør for de mulige påvirkninger, som anlægsdelene kan give anledning til.

Hent folderen på dansk.

 

Folderen findes også på engelsk, tysk og hollandsk:

 

Anden offentlig høring i Danmark

I oktober 2017 var borgere, virksomheder, interesseorganisationer, berørte myndigheder og andre interessenter inviteret i forbindelse med den anden høringsrunde.