Anden offentlighedsfase

Byrådet i Vejen Kommune har godkendt forslaget for lokalplanen for den planlagte omformerstation den 12. september 2017. Forslaget til lokalplan og VVM-redegørelsen blev fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Her havde borgere, virksomheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til forslag til lokalplan og VVM-redegørelsen. Høringssvar til lokalplanen kunne sendes til Vejen Kommune inden den 8. november 2017 og høringssvar til VVM-redegørelsen kunne sendes til Miljøstyrelsen inden den 16. november.

Se mere på http://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=8178 og www.mst.dk/vikinglink

Energistyrelsen er myndighed for sødelen af Viking Link og skal meddele tilladelse for installation af søkablerne. Høring af interessenter og berørte myndigheder er afsluttet.

For at give borgerne, organisationer og andre med interesse i projektet de bedste forudsætninger for at komme med høringssvar, har Energinet inviteret til to informationsmøder.

 

Den første offentlighedsfase, med fokus på mulige miljøpåvirkninger og VVM-redegørelsen for Viking Links tekniske elementer der skal bygges på land, fandt sted i sommer 2016.

Mere information om den første offentlighedsfase kan findes her.