Viking Link og Brexit

Den 23. juni 2016 stemte Storbritannien for at melde sig ud af Den Europæiske Union EU.

Resultatet af folkeafstemningen påvirker ikke beslutningen og planerne om at bygge og drive Viking Link mellem Storbritannien og Danmark.

Projektet, som er finansieret af Energinet og National Grid Link Viking Link Limited (NGVL), har i Storbritannien fået myndighedernes godkendelse af Ofgem.

Vi mener at Viking Link projektet også efter Brexit stadig har en stærk business case. Baseret på projektets kommercielle karakter, vil Viking Link stadig gavne begge lande ved at bidrage til forsyningssikkerhed, for at øge markedet for producenter, såsom vindkraft generatorer og bidrage til udviklingen i retning af mere vedvarende energi.

Vi tror på at energi skal prioriteres når den britiske regering begynder forhandlingerne omkring Brexit.

Mere information om resultatet af EU- Referendum og dets mulige effekt (på engelsk), kan læses på følgende sider:

What is Brexit?

UK Referendum on EU membership – National Grid external statement

Pressemeddelelse - Viking Link og Brexit (August 2016)