Viking Link og Brexit

Den 23. juni 2016 stemte Storbritannien for at melde sig ud af Den Europæiske Union EU.

Resultatet af folkeafstemningen påvirker ikke beslutningen og planerne om at bygge og drive Viking Link mellem Storbritannien og Danmark.

Projektet er et kommercielt foretagende, hvilket betyder, at det fra et britisk og dansk perspektiv er usandsynligt, at projektet bliver påvirket, da vi mener, projektet har en stærk business case.

Baseret på projektets kommercielle karakter, vil Viking Link stadig gavne begge lande ved at bidrage til forsyningssikkerhed af billig elektricitet, for at øge markedet for producenter, såsom vindkraft generatorer og bidrage til udviklingen i retning af mere vedvarende energi.

National Grid anerkender, at Storbritannien drager fordele af at have elforbindelser med energimarkeder i nabolandene og ved effektive energiaftaler. At forlade det internationale energimarked (IEM) ville sætte disse fordele i fare.

For mere information om resultatet af EU- Referendum og dets mulige effekt (på engelsk), skal du bruge følgende link:

What is Brexit?

UK Referendum on EU membership – National Grid external statement

Pressemeddelelse - Viking Link og Brexit (August 2016)