Velkommen til Viking Link

Viking Link er et forslag om at bygge en ca. 740 km lang elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem station Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i Lincolnshire i England.

Elforbindelsen vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig elproduktion og øget forsyningssikkerhed. Forbindelsen vil således være en samfundsøkonomisk fordel for begge lande.